შოლცი: გერმანია იქამდე დაეხმარება უკრაინას, სანამ ამის საჭიროება იქნება