აბრეშუმის გზის საპირწონედ - ‘დიდი შვიდიანი’ 600 მლრდ დოლარის ინფრასტრუქტურულ გეგმას აანონსებს

ჩინეთის სარტყლის და გზის ინიციატივა, რომელსაც საფუძველი 2013 წელს ჩაეყარა, დასავლეთში პეკინის გავლენის ინსტრუმენტად აღიქვამენ