გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლო Die Heimat-ს სახელმწიფო დაფინანსებას უწყვეტს

ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფომ პარტიის ფინანსური დახმარება, მისი აკრძალვის გარეშე, შეწყვიტა.