გაზისა და ნავთობის გეოპოლიტიკა – ევროპის ენერგეტიკული დამოკიდებულება რუსეთზე

პუტინი ევროპასა და მსოფლიოს უჩვენებს, რომ გაზისა და ნავთობის ძველი გეოპოლიტიკა ჯერ კიდევ ცოცხალი და ეფექტურია

მაკრონი: ევროპაში კოლექტიური უსაფრთხოების ახალი ჩარჩო უნდა შეიქმნას

საფრანგეთის პრეზიდენტი ე. წ. „სტრატეგიული ავტონომიის“ მომხრედ მიიჩნევა, რომელიც ევროკავშირისთვის საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების სფეროში მეტი როლის მინიჭებას გულისხმობს - უკვე არსებული ალიანსების, როგორიცაა ნატო, საპირწონედ.