კვლევა: ესტონეთში უკრაინელი ლტოლვილების მიღების მხარდამჭერა გაიზარდა

მიმდინარე წლის მაისში Turu uuringute-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ესტონეთში, უკრაინელი ლტოლვილების მიღებას, მოსახლეობის 73% ემხრობა, რაც მარტის მონაცემს 8%-ით აღემატება. 

უკრაინიდან წამოსული ადამიანების მიღებას მხარს უჭერენ, როგორც ეთნიკურად ესტონელები (82%), ასევე სხვა ეთნიკური წარმოშვების ადამიანები, რომელთაც ესტონეთის მოქალაქეობა აქვთ (56%). 

დახმარების თვალსაზრისით, ახალ კვლევაში ცვლილებები ფრაქტიკულად არ გამოვლინდა. გამოკითხხულთა 80% თანახმაა, რომ ესტონეთმა ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოს უკრაინას, ხოლო 67%-ს მიაჩნია, რომ  სამხედრო დახმარების გადაცემაა მისაღებია. 

ხაზგასასმელია ისიც, რომ გამოკითხულთა 64%-თვის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება მისაღებია, იმ შემთხვევაშიც, თუკი ამას საჭმელსა და ელექტროენერგიაზე ფასის გაზრდა მოჰყვება. 

ყველაზე დიდი განსხვავება, სამხედრო დახმარების გადაცემის ირგვლივ დაფიქსირდა. ეთნიკურად ესტონელების უდიდესი უმრავლესობა (84%) ამ ნაბიჯის გადადგმას ემხრობა, ხოლო სხვა ეთნიკური ჯგუფებიდან, ჯამში მხოლოდ 28%-ია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გადაცემის მომხრე. 

კვლევა ჩატარდა ესტონეთის მთავრობის ინიციატივით. 

მსგავსი სიახლეები