ფიდელ კასტრო უნივერსიტეტში: საბრძოლო მზადების დასაწყისი

პოდკასტი გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან იწყება და ფიდელ კასტროს ძალაუფლების დასრულებამდე არსებულ პერიოდს მიმოიხილავს. საუბრების ცენტრალური ფიგურა ფიდელ კასტროა, თუმცა ყურადღება რევოლუციამდელ თუ მის შემდეგ არსებულ მნიშვნელოვან მოვლენებზეც არის გამახვილებული. პოდკასტში გაჟღერებული მოსაზრებები, წარმოადგენს ავტორების - გიორგი ხატიაშვილისა და ზაზა აბაშიძის პირად შეხედულებასა და ინრეპრეტაციებს.