თალიბანი VS წინააღმდეგობის მოძრაობა: რა ხდება პანჯშირის ხეობაში?

წინააღმდეგობის მოძრაობამ თალიბანის შეტევა მოიგერია, რის შემდეგაც თალიბანის 34 მებრძლი გარდაიცვალა, ხოლო 65 დაიჭრა.

თალიბანი VS წინააღმდეგობის მოძრაობა: რა ხდება პანჯშირის ხეობაში?

წინააღმდეგობის მოძრაობამ თალიბანის შეტევა მოიგერია, რის შემდეგაც თალიბანის 34 მებრძლი გარდაიცვალა, ხოლო 65 დაიჭრა.