პაკისტანის ახალი პრემიერი: ქაშმირის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება უალტერნატივოა

ჯამუს და ქაშმირის პროვინციის სახელით ცნობილი ტერიტორია ორ მეზობელს შორის დავის საგანს 1947 წლიდან წარმოადგენს